เดือน: พฤษภาคม 2020

หลังวิกฤต โควิด-19 การท่องเที่ยวพักผ่อนจะเป็นเช่นไร

 

หลังจากที่ไทยเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศษฐกิจภายในประเทศต้องหดตัวลงอย่างมาก บางกิจการถึงขั้นต้องปิดตัวลงในสภานะการณ์นี้ และที่หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันก็คือ ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นอันดับต้นๆของเหตุการนี้ เนื่องด้วยการเดินทางหรือการออกไปท่องเที่ยวจะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้ออย่างสูงที่สุด

ปัจจุบันจึงมีการห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือบางประเทศห้ามเดินทางออกนองเมืองหรือถึงขึ้นห้ามออกจากบ้านหลังเวลากำหนด ทำให้สถานที่พักผ่านและท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งขาดทุนและต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิม แต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ เราจะมาดูและวิเคาะห์ถึงสถานะการณ์หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤต ว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาพื้นตัวได้อย่างไรบ้าง

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากผ่านวิกฤต โควิด-19 ไปอย่างถาวรวิธีการพักผ่อนหรือเข้าพักโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆก็จะเปลี่ยนไป และอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปีกว่าทุกๆอย่างจะกลับมาเข้าที่เหมือนเดิม โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ต้องเดินทางบ่อยๆไปทำงานต่างพื้นที่ จะถามหาความสะอาดจากผู้ให้บริการต่างๆมากขึ้น รถโดยสารและเครื่องบินที่เราเห็นว่าคนหนาแน่ก็จะไม่มีอีกต่อไป ส่วนทางสายการบินชั้น BUSINESS CLASS คาดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ฟื้นตัวได้ไวที่สุด

ในสวนของการทำความสะอาดของสถานที่พัก ต้องมีการโปรโหมดและแสดงให้เห็นถึงขันตอนต่างๆในการทำความสะอาด เพราะหลังจากนี้จะต้องคอยตอบคำถามของนักท่องเที่ยวแน่ๆ ถึงขั้นตอนหรือวิธีทำความสะอาดสิ่งต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าตัวเขาเองจะปลอดภัยและสบายใจในการเข้าพักหรือเข้าร้านต่างๆด้วย

ในส่วนของราคาที่พักและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆก็จะพากันลดราคาลงไม่ต่ำกว่า 50%  แน่ๆเพื่อดึงดูดผู้คนให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่นั้นๆ แต่คาดว่ากว่าที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี เพราะในช่วงวิกฤตมีหลายโรงแรมที่ได้ปิดตัวลงจากปัญหาขาดทุน อาจจะได้เห็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆในวงการมากขึ้น