ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์มากมายกับการนั่งสมาธิ ให้พัฒนาชีวิตประจำวันของเรา การนั่งสมาธิมีมายาวนานมากแต่ส่วนใหญ่นั่นจะอยู่ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์ ยังไม่ได้เป็นที่นิยมกับประชาชนทั่วไปมากนั่ง แต่ในยุคหลังๆมานี้้เริ่มมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาการนั่งสมาธิ ทำให้คนรุ่นใหม่ๆหรือกลุ่มคนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยบ่อยนักหันกลับมาใช้การนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันกันบ่อยขึ้น เนื่องจากมีผลรองรับทางวิทยาศาสตร์หลายๆประเทศยืนยันแล้วว่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆ

โดยที่การนั่งสมาธิในเบื้องต้นนั่นจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราโดยตรง ทำให้จิตใจเราสงบลงอย่างเหนได้ชัดยิ่งถ้านั่งอยู่ในที่ที่มีอากาศไหลเวียนสะดวกร่มเย็นก็จะยิ่งช่วยให้จิตใจเราสงบมากกว่าก่อนนั่งสมาธิมากๆ โดยการฝึกสมาธิขั้นแรกให้เริ่มจากการกำหนดรมหายใจเข้าออกอย่างเป็นจังหวะ เข้าออกช้าๆเรื่อยๆจะส่งผลให้หัวใจของเราทำงานน้อยลงไม่เหนื่อยเกินไป ผลที่ได้ก็คือความสงบและใจที่สงบลงด้วยทำให้ลดอารมณ์เสียหรือเคลียดได้ดีมากๆบางครั้งอาจจดีกว่าใช้ยาช่วยด้วยซ้ำไป

ด้านของสมองและความจำ การนั่งสมาธิก็ช่วยเรื่องของสมองในด้านการจดจำและไหวพริบ โดยในกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงานจำเป็นจะต้องใช้สมองเป็นอย่างแรกๆในการเรียนและทำงานต่างๆ การนั่งสมาธิอย่างถูกต้องนั่นจะช่วยให้เราให้ความคิดอย่างถูกต้องและมีระเบียบ ทั้งในด้านของการวางแผนงานและการรับความรู้ต่างๆเข้ามายังสมองของเรา ผลการวิจัยยังพบว่าการนั่งสมาธิก่อนไปทำงานหรือก่อนไปเรียน จะทำให้เรารับความรู้หรือเข้าใจงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้มากกว่าคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิ

ด้านบุคลิกภาพ การนั่งสมาธิจะทำให้เราโพรกัสอยู่ในสติอยู่ตลอดเวลา และแน่นอนการจะคิดหรือทำอะไรก็ย่อมผ่านกระบวนการทางความคิดมาเป็นอย่างดี จะส่งออกมาทางการแสดงออกในด้านต่างๆรวมไปถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับการะเทสะด้วย ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห้นได้ชัดว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำจะมีบุคลิกที่ดูน่าคบหาและดูสุภาพขึ้นอย่างเห็นได้ชัด